xERP – xTiketi – Upravljanje zadacima.

xTiketi je sustav za upravljanje radnim zadacima u sklopu jednog poduzeća – vodeći organizacijski alat preko kojeg poslovni kolektivi na jednostavan način raspoređuju i prate radne zadatke sa svim detaljima.

KAKO xTicket RADI?

Proces počinje postavljanjem radnog zadatka (ticketa) na radnu ploču. Vaš radnik jednostavnim klikom pruzme taj tiket, što znači da počinje raditi taj zadatak. Status zadatka u aplikaciji se mijenja u „u tijeku“.

Tokom obavljanja zadatka, radnik popunjava zapisnik rada tako da se u svakom trenutku može vidjeti šta trenutno radi, šta je urađeno, od kada do kada, koliko je vremena utrošeno.

Za popunjavanje zapisnika rada postoji niz opcija koje pokrivaju sve moguće radne potrebe, uključujući detalje poslovnog puta – ako zadatak to traži, te upload relevantnih dokumenata vezanih za radni zadatak (fotografije, pismeni dokumenti, PDF-ovi i sl.).

Nakon što radnik dovrši radni zadatak, ticket se iz dijela ‘u tijeku“, prebacuje u ‘završen’. Management nakon pregleda označava ticket kao „zaključen“.

SAZNAJTE VIŠE.

Aplikaciju xTiketi možete dobiti samostalno ili kao modul u sveobuhvatnom poslovnom sustavu ERP. Najbolji način da saznate više o aplikaciji ili se savjetujete o mogućnostima koje nudi je da kontaktirate XSOFT Mostar.

Sastanak, prezentacija, druženje…