Organizacija zadataka – Tickets Task Manager.

XSOFT Tickets Task Manager je sustav za upravljanje radnim zadacima u sklopu jednog poduzeća – vodeći organizacijski alat preko kojeg poslovni kolektivi na jednostavan način raspoređuju i prate radne zadatke, prate tko je za njih zadužen, u kojoj su fazi te u kojem roku će biti završeni.

Kako Tickets Task Manager radi?

Proces počinje postavljanjem radnog zadatka (ticketa) na radnu ploču. Vaš radnik jednostavnim klikom uzme taj ticket, što znači da se taj zadatak počinje raditi.

Tokom obavljanja zadatka, radnik popunjava zapisnik rada tako da se u svakom trenutku može vidjeti šta trenutno radi, šta je urađeno, od kada do kada, koliko je vremena utrošeno.

Za popunjavanje zapisnika rada postoji niz opcija koje pokrivaju sve moguće radne potrebe, uključujući detalje poslovnog puta – ako zadatak to traži, te upload relevantnih dokumenata vezanih za radni zadatak (fotografije, pismeni dokumenti, PDF-ovi i sl.).

Nakon što radnik dovrši radni zadatak, ticket se iz dijela ‘radi se’, prebacuje u ‘urađeno’.

Tickets Task Manager – idealan sustav za poduzeća koja se bave servisiranjem.

U slučaju da se Vaše poduzeće bavi servisiranjem uređaja ili sličnim poslovima, kada Vaš klijent javi da je potrebno servisiranje određenog uređaja, iz centrale se postavlja ticket za radni zadatak.
Svi serviseri dobiju obavijest na mobitel da je dodan novi radni zadatak u Tickets Task Manager. Najbliži serviser prihvati radni zadatak i krene u obavljanje posla. Ostali su obaviješteni da je ticket preuzet i čekaju idući, a Vaša centrala prati tijek obavljanja posla na svojim pametnim telefonima ili računalima.
Na taj način se štedi vrijeme i znatno povećava učinkovitost rada.

Sastanak, prezentacija, druženje…