Fiskalna inicijalizacija

Fiskalizacija je proces koji počinje dostavljanjem potrebne dokumentacije ovlaštenom servisu, u ovom slučaju nama.
Dokumentacija može biti dostavljena osobno, na mail, fax ili putem pošte.

Potrebna dokumentacija:

 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (PDV broj)
 • Zadnje rješenje iz sudskog registra
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta-fizičke osobe prema klasifikaciji djelatnosti
 • Kopija osobne iskaznice odgovorne osobe
 • Ugovor o zakupu prostora (ukoliko je prostor pod zakupom)
 • Kopija osobne iskaznice vlasnika prostora
 • Broj žiro-računa
 • Pečat

Nakon dostavljanja dokumentacije i odabira fiskalnog uređaja izdajemo Vam predračun koji je potrebno platiti u što kraćem roku kako bi mogli nastaviti proces.

Uplatom predračuna podnosimo prijavu za fiskalnu inicijalizaciju Kantonalnom Poreznom uredu u Mostaru. Porezni inspektor zaprima zahtjev, te najavljuje svoj dolazak u naš servis kako bi izvršili proces fiskalne inicijalizacije. Mi, kao ovlašteni servis imamo rok od 48 sati da isporučimo i postavimo fiskalni uređaj na mjesto instalacije, u većini slučajeva isporuka, postavljane i obuka radnika bude isti dan.

Zahtjev za fiskalizaciju možete preuzeti ovdje.

Defiskalizacija uređaja

Prestankom obavljanja djelatnosti dužni ste nas obavijestiti, dostaviti potrebnu dokumentaciju, te podnijeti Zahtjev za brisanje iz registra fiskaliziranih fiskalnih uređaja.
Dokumentacija može biti dostavljena osobno, na fax, mail ili putem pošte.

Potrebna dokumentacija:

 • Rješenje o prestanku rada
 • Obavijest o brisanju poslovnog subjekta-fizičke osobe iz registra poslovnih subjekata (Federalni zavod za statistiku)
 • Pečat
 • Servisna knjižica fiskalnog uređaja

Nakon dostavljanja dokumentacije podnosimo Zahtjev za brisanje iz registra fiskaliziranih fiskalnih uređaja Kantonalnom Poreznom Uredu u Mostaru, porezni inspektor zaprima zahtjev, te najavljuje svoj dolazak u naš servis kako bi izvršili proces brisanja iz registra.

Cijena defiskalizacije uređaja iznosi 50 KM +PDV.

Zahtjev za brisanje iz registra fiskaliziranih fiskalnih uređaje možete preuzeti ovdje.